foto: Samo Bešlagič
dosje | arhiv 2007

arhiv 2007

2. 2. 2007, Kino Center
Terrafolk

11. - 19. 5. 2007, različne lokacije v Kranju
Teden mladih
največji slovenski mladinski festival kulture, športa, izobraževanja in zabave

16. 6. - 14. 7. 2007
Festival Carniola

6. - 16. 7. 2007
Tradicija na mejah Evrope

14. 9. 2007
»TEČEM SKOZI ČAS«
Koncert in predstavitev novega albuma Aleksandra Mežka