foto: Bojan Okorn
medijska točka

medijska točka

Splošno

Delovanje ART CENTER-a je usmerjeno v spodbujanje ustvarjalnosti na kulturno-umetniškem področju mladine. Vemo, da je kulturni razvoj mladine pomemben za napredek družbe. S svojim znanjem in izkušnjami gradimo mostove, ki povezujejo različnost kulturnih vsebin v celoto, ki jo prezentiramo javnosti. Obče dobro je naš cilj, h kateremu težimo od začetka našega obstoja. Naše občinstvo zajema vse posameznike, ki so pripravljeni sprejemati kulturno-umetniške vsebine, temu primeren pa je naš program, ki teži k zadovoljevanju različnih okusov.

ART CENTER ni zaprta celota, ki deluje od znotraj navzven, temveč smo odprta organizacija, ki aktivno črpa ideje iz svojega okolja. Okolje narekuje naše smernice delovanja, ki ga skladno z našo vizijo, predstavimo občinstvu.